Hakkımızda

Arıkan Avukatlık Bürosu, deneyimli kadrosu ve alanında uzman iş ortakları ile müvekkillerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik özellikli çözümler üreterek, dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Çalışma prensiplerinden ve iş disiplininden asla taviz vermeyen, mesleki birikimi ile sonuç odaklı kurumsal yönetim anlayışını birleştirebilen, farklı lisanlarda hizmet sunabilen ve avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetinin öncelikle hukuki ihtilafların ortaya çıkmasını engellemeyi kapsadığı prensibi ile hareket eden kadromuz, müvekkillerimizin bilgi ve hizmet almak istedikleri hukuki meseleler ile ilgili yasal mevzuat hükümlerini, yüksek mahkeme kararlarını ve doktrin görüşlerini gerekçeleri ile birlikte değerlendirir ve müvekkillerine sonuçları ileride doğacak hukuki tasarrufları ile ilgili etkin yönetim stratejisi geliştirme ve doğru karar alma noktasında hukuki danışmanlık hizmeti verir.

Çalışma Alanlarımız

 Aile ve Kişiler Hukuku


- Anlaşmalı boşanma sözleşmelerinin hazırlanması, dava sürecinin takibi ve sonuçlandırılması

- Maddi ve manevi tazminat talepli çekişmeli boşanma davalarının takibi ve sonuçlandırılması

- Mal rejimi davalarının takibi ve sonuçlandırılması

- Tanıma ve tenfiz davalarının takibi ve sonuçlandırılması

- Nüfus ve soybağının tespiti davalarının takibi ve sonuçlandırılması

- Evlilik ve mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması 

 Fikri Mülkiyet Hukuku


- Sınai mülkiyet haklarının tescil ve itiraz süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması

- Sınai mülkiyet haklarından kaynaklanan davalarının takibi ve sonuçlandırılması

- Marka hakkına tecavüzün tespiti işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması

- Marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması ve giderilmesi süreçlerinin takibi ve  sonuçlandırılması 

 Gayrimenkul, Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku


- Kat karşılığı inşaat ve eser sözleşmelerinin hazırlanması

- Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden ve eser sözleşmelerinden kaynaklanan davaların takibi ve  sonuçlandırılması

- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması

- Tapu iptali ve tescil davalarının takibi ve sonuçlandırılması

- Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan davaların takibi ve sonuçlandırılması

- Kat Malikleri Kurulu toplantılarının yönetimi

- Kamulaştırma davalarının takibi ve sonuçlandırılması

- Kira sözleşmelerinin hazırlanması

- Kira hukukundan kaynaklanan davaların takibi ve sonuçlandırılması 

 İcra ve İflas Hukuku


- Borç tasfiye süreçlerinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılması

- Uzlaşma yoluyla tahsil edilemeyen alacakların tahsil süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması

- İcra ve İflas Kanunu kapsamında ceza ve hukuk davalarının takibi ve sonuçlandırılması

- İİK m. 285 vd. hükümleri uyarınca konkordato projesi ve konkordato başvuru dosyası hazırlanması ve konkordato mühleti ve tasdiki süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması

 İş Hukuku


- İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepli davaların ve ceza davalarının takibi ve  sonuçlandırılması

- Alacak, işe iade ve hizmet tespiti davalarının takibi ve sonuçlandırılması

- Hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında, işveren müvekkillerimize iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında  eğitim verilmesi, iş sözleşmesi, rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmeleri, ihtarname, savunma isteme yazısı, fesih  bildirim tutanağı, Disiplin Kurulu kararı ve benzeri her tür resmi belgelenin hazırlanması

 Ticaret ve Şirketler Hukuku

- Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi
- Genel Kurul işlemleri
- Genel Kurul kararının iptali davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Pay senedi ve sermaye artırımı işlemleri
- Pay devri sözleşmelerinin hazırlanması ve vergi mevzuatı yönünden denetimi
- Özel denetim ve özel denetçi tayini işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
- Şirket yönetici ve imza yetkililerinin hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin davaların takibi ve  sonuçlandırılması
- Haksız rekabetin önlenmesi
- Hukuki risk analizi ve raporlama işlemleri
- Sözleşme süreçlerinde hukuki destek verilmesi
- Sözleşme fesih süreçlerinin yönetimi ve fesihten kaynaklanan tazminat davalarının takibi ve  sonuçlandırılması,
- Delil tespiti işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
- Hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında şirketlerin tüm hukuki ihtiyaçlarının karşılanması ve belirlenen  periyodik toplantı günlerinde yürütülen süreçlerin değerlendirmesi, raporlanması ve planlanması 

Tüketici Hukuku


- Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin hazırlanması

- Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan davaların takibi ve sonuçlandırılması

- Tüketici Mahkemeleri ve İl / İlçe Hakem Heyetleri nezdinde ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin dava ve  süreçlerin takibi ve sonuçlandırılması

- T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde şikâyet süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması

Çalışma Alanlarımız

- Anlaşmalı boşanma sözleşmelerinin hazırlanması, dava sürecinin takibi ve sonuçlandırılması
- Maddi ve manevi tazminat talepli çekişmeli boşanma davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Mal rejimi davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Tanıma ve tenfiz davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Nüfus ve soybağının tespiti davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Evlilik ve mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması

- Sınai mülkiyet haklarının tescil ve itiraz süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması
- Sınai mülkiyet haklarından kaynaklanan davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Marka hakkına tecavüzün tespiti işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
- Marka hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin durdurulması ve giderilmesi süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması 

- Kat karşılığı inşaat ve eser sözleşmelerinin hazırlanması
- Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden ve eser sözleşmelerinden kaynaklanan davaların takibi ve sonuçlandırılması
- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması
- Tapu iptali ve tescil davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan davaların takibi ve sonuçlandırılması
- Kat Malikleri Kurulu toplantılarının yönetimi
- Kamulaştırma davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Kira sözleşmelerinin hazırlanması
- Kira hukukundan kaynaklanan davaların takibi ve sonuçlandırılması

- Borç tasfiye süreçlerinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılması
- Uzlaşma yoluyla tahsil edilemeyen alacakların tahsil süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması
- İcra ve İflas Kanunu kapsamında ceza ve hukuk davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- İİK m. 285 vd. hükümleri uyarınca konkordato projesi ve konkordato başvuru dosyası hazırlanması ve konkordato mühleti ve tasdiki süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması

- İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat talepli davaların ve ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Alacak, işe iade ve hizmet tespiti davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında, işveren müvekkillerimize iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamında eğitim verilmesi, iş sözleşmesi, rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmeleri, ihtarname, savunma isteme yazısı, fesih bildirim tutanağı, Disiplin Kurulu kararı ve benzeri her tür resmi belgelenin hazırlanması 

- Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi
- Genel Kurul işlemleri
- Genel Kurul kararının iptali davalarının takibi ve sonuçlandırılması
- Pay senedi ve sermaye artırımı işlemleri
- Pay devri sözleşmelerinin hazırlanması ve vergi mevzuatı yönünden denetimi
- Özel denetim ve özel denetçi tayini işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
- Şirket yönetici ve imza yetkililerinin hukuki ve cezai sorumluluklarına ilişkin davaların takibi ve sonuçlandırılması
- Haksız rekabetin önlenmesi
- Hukuki risk analizi ve raporlama işlemleri
- Sözleşme süreçlerinde hukuki destek verilmesi
- Sözleşme fesih süreçlerinin yönetimi ve fesihten kaynaklanan tazminat davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
- Delil tespiti işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
- Hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında şirketlerin tüm hukuki ihtiyaçlarının karşılanması ve belirlenen periyodik toplantı günlerinde yürütülen süreçlerin değerlendirmesi, raporlanması ve planlanması 

- Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin hazırlanması
- Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan davaların takibi ve sonuçlandırılması
- Tüketici Mahkemeleri ve İl / İlçe Hakem Heyetleri nezdinde ayıplı mal ve hizmetlere ilişkin dava ve süreçlerin takibi ve sonuçlandırılması,
- T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde şikâyet süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması

Avukatlarımız

Taylan Efe Arıkan

Taylan Efe Arıkan

LL.M. Avukat
İstanbul Barosu (39708)

Zeynep Arıkan

Zeynep Arıkan

LL.M. Avukat
İstanbul Barosu (38083)

Kağan Can

Kağan Can

Avukat
İstanbul Barosu (69353)

Sevgi Baykan

Sevgi Baykan

Avukat
İstanbul Barosu (58489)

  İletişim

  • Kaptanpaşa Mah.Darülaceze Cad.
  •      Bilaş İş Merkezi A Blok No: 31/70
  •      34384, Şişli/İstanbul
  • +90 (212) 572 40 08
  • mail@tearikan.av.tr
  • bilgi@tearikan.av.tr

© 2020 Tüm Hakları Saklıdır.